Vi fokuserar på

Kvalitet och miljö

När du anlitar Favorit Måleri, värnar du samtidigt om miljön och får kvalitén på köpet.

Miljömärkt målarfärg

Vi målar med miljö- och hälsocertifierade målarfärger. Det betyder att målarfärgen är vattenburen och får inte innehålla allergiframkallande eller hormonstörande ämnen och inte heller tungmetaller.

Rengöring och källsortering

Vi väljer material som har minst miljöpåverkan och källsorterar det avfall som uppkommer i det dagliga arbetet i följande rangordning: återanvändning, återvinning, energiutvinning samt deponering.

  • Tomma målarburkar skrapas ur och lämnas till återvinningscentralen.
  • Golvpapp rullas ihop och återanvänds om det inte har gått sönder för mycket. Då körs det till återvinningscentralen.
  • Penslar och verktyg rengörs i en så kallad miljövagn där sköljvattnet separeras från färgrester som sedan blir brännbart.
  • Täckfiltar återanvänds om och om igen.
  • Miljömässiga tvättmedel används

Vi är stolta att samarbeta med ledande leverantörer.

Vårt material kommer från trygga aktörer på den svenska marknaden med mångfaldig erfarenhet.